สถานที่จำหน่าย

ตัวเเทนจำหน่าย

ร้านขายยา

ชื่อร้านค้าที่อยู่
ร้านบ้านยาดรักเฮ้าท์ เขตลาดพร้าว กทม.10230
ฟาร์ม่าแคร์ เขตดินแดง กทม.10400
บริษัท ราชประสงค์ เภสัช จำกัด เขตปทุมวัน กทม.10330
ร้านเพื่อนบ้านร้านยา เขตสะพานสูง กทม.10250
จุฬา เอ็ม.ดี. เขตบางรัก กทม.10500
ร้านตั้งยาเภสัช เขตคันนายาว กทม.10230
บจก.เอส.ซี.เภสัช เขตบางรัก กทม.10500
คุณศิริพร (ร้านคลังยา) เขตบางเขน กทม.10230
ร้านสินพัฒนาโอสถ เขตสวนหลวง กทม.10250
ฟาร์ม่าชัวร์ เขตสวนหลวง กทม.101250
บจก.เทมส์ ดรักส์ เขตบางกะปิ กทม.10240
บริษัท อาคเนย์ ฟาร์มาซี จำกัด เขตวัฒนา กทม. 10110
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล(ประเทศไทย)จำกัด เขตดินแดง กทม. 10400
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เขตบางแค กทม. 10160
บริษัท บียอนด์ เฮลท์ จำกัด เขตบางนา กทม.10260
เอส.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ เขตสวนหลวง กทม. 10250
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซฟ แอนด์ เซฟ ฟาร์มาซี เขตประเวศ กทม.10250
บจก.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท  เขตบางรัก กทม.10500
บจก.เอส.ซี.อินฟินิต เขตจตุจักร กทม.10900
หจก.เวิลด์ฟาร์มาซี เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
บ้านยา เขตหลักสี่ กทม.10210
ร้านบ้านยาดรักเฮ้าท์ เขตลาดพร้าว กทม.10230
ร้านเพื่อนบ้านร้านยา เขตสะพานสูง กทม.10250
จุฬา เอ็ม.ดี. เขตบางรัก กทม.10500
ร้านตั้งยาเภสัช เขตคันนายาว กทม.10230

ชื่อร้านค้าที่อยู่
บจก.ฟาร์มาฮอฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
คลังยาเวชภัณฑ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
บจก.ยาและบียอนด์อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ดีดีศูนย์ยา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
หจก.เมดิฟิลด์ เฮลท์แคร์อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แฟมิลี่ดรักส์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ชื่อร้านค้าที่อยู่
บจก.เอสทู แคร์ ฟาร์มาอ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ชื่อร้านค้าที่อยู่
ร้านบ้านยารักษ์สุขภาพอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
บริษัท หมอยาสุรินทร์ จำกัดอ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ร้านลดาเภสัชอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
บริษัท ฟาร์มาคอน จำกัดอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ร้านทีเอสฟาร์ม่าอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
กิตติพรเภสัชอ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
หจก.ศรีโพธิ์ กรุ๊ปอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจก.ไทยโอสถอ.เมือง จ.ระยอง 21000
บริษัท หมอยาสุรินทร์ จำกัดอ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ร้านบุญเที่ยงฟาร์ม่าอ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บจก.ดรักเซ็นเตอร์ ขอนแก่นอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ร้านลดาเภสัชอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ร้านดำรงเภสัช เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
บริษัท ฟอร์เต้ 2014 จำกัดอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

ชื่อร้านค้าที่อยู่
ร้านห้าแยกเภสัชกรรมเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
ร้านจันทรัตน์เภสัชอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
ร้าน ณ ลูกยาอำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
ร้านชุมชนยาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ร้านลดาวัลย์เภสัชอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ร้านคลินิคยาอัซรีอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
ร้านสุภาพโอสถอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ร้าน สารพันยาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ร้าน หมอยาเภสัชอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ร้าน ยิ่นชิ่วเกาะ โอสถ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ร้าน หมอยาเภสัชอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หจก.ทีซี พลัส เมดิคอลอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ร้านจิ้นเส็งโอสถอ.สวี จ.ชุมพร 86130
ร้านกิ๊บแก้วประไพเภสัช260 ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ร้านยา100ปี เภสัชกรรม191 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
ร้านสุภาพโอสถอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ร้านคลินิคยาอัซรีอ.เมือง นราธิวาส 96000
ร้านเม็ดยา ท่าศาลาอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ร้านบีบี เภสัชอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ร้านลลิตา เภสัช1 ม.2 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ร้านภูมิชัยเภสัชอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ร้านจรัสพงษ์เวชภัณฑ์อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ร้านศักดาเวชการอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ร้านธนพัฒน์เภสัชอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านสะบ้ายอยโอสถ2อ.สะบ้ายอย จ.สงขลา 90210
ร้านไทยสวัสดิ์เภสัชอ.เมือง จ.กระบี่  81000
ร้านไทยสวัสดิ์เภสัชอ.เมือง จ.ตรัง 92000
ร้านพรเภสัชอ.เมือง จ.สตูล 91000
ร้านพีแคร์ฟาร์ม่าอ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ร้านเทพกระษัตรีเภสัชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ร้านย่งอันติ๊งอ.เมือง จ.ยะลา 95000
ร้านน้องฟาร์มาซีอ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
ร้านคลังยาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
บจก.สนั่นฟาร์มาซีอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ร้านคลินิคยาบ้านคลองขุด265 ม.7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
บจก.ก้องกิจเภสัช 199218-20 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ร้านหมอยา ม.อ.อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บ้านยาจันดีอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ร้านซินฮั่วเซงอ.เมือง จ.สตูล 91140
ร้านเพ้งเภสัชอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านวังพันยาอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านบั๊ตฟาร์มาอ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
ร้านทัศนีย์อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
คลังยาควนกาหลงอ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
ร้านปวีณาเภสัชอ.สิหนคร จ.สงขลา 90280
ร้านภาสิณีเภสัชอ.ควนโดน จ.สตูล 91160
ร้านเภสัชวันดีอ.เมือง จ.สงขลา 90000
ร้านเฮียบล้ง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
ร้านครอบครัวยาอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ร้านพีเอ็นฟาร์มาซีอ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ร้านเจริญโอสถอ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
ร้านเม็ดยาอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ร้านณลินเภสัชอ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ร้านคลังยามาร์เก็ตอ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
ร้านหมอยาควนลัง2อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
ร้านคิมเภสัชอ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
ร้านน้องเมย์อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ร้านมงคลชัยเภสัชอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ร้านพงศ์ฟาร์มาแคร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านคลังยาเภสัชอ.เมืองประจวบขีรีขันธ์ จ.ประจวบขีรีขันธ์ 77000
ร้านแสงทองเภสัชอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านโอปอลเภสัชอ.เมือง จ.สตูล 91000

ชื่อร้านค้าที่อยู่
ร้านเภสัชชุมชนเอกเจริญอ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หจก.วีรชัยเภสัชอ.แกลง จ.ระยอง 21110
บจก.เวลเล็ค ฟาร์มาอ.แกลง จ.ระยอง 21190
บ้านยาโอสถ 2อ.เมือง จ.ระยอง 21000
บจก. บิ๊กยาอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้